V dubnu 2016 bylo zabito 5 novinářů, 4 byli uneseni a propuštěni.

V dubnu 2016 bylo zabito 5 novinářů, 4 byli uneseni a propuštěni
Zpráva zaznamenala, že dva žurnalisty zabil Islámský stát a po jednom ozbrojené opoziční skupiny, jednotky kurdské samosprávy a nezjištěné skupiny.
Zdokumentovali jsme, že následující strany zatkly a opět propustily po jednom novináři: vládní síly, Fronta an-Nusrá a jednotky kurdské samosprávy. Jednu osobu zatkly a opět propustily nezjištěné skupiny.
Zpráva dále uvádí, že 5 novinářů zranily vládní jednotky a po jednom ruské síly a Islámský stát.
Zpráva zaznamenala, že vládní jednoty bombardovaly dvě mediální centra a že jedno novinářské pracoviště zapálily nezjištěné jednotky.