کشته شدن ۱۱۲ پرسنل پزشکی در سال ۲۰۱۵ در سوریه

که ۱۰ نفر از آنان در ماه دسامبر کشته شده اند

ايراني
خلاصه گزارش:
بمباران و هدف قرار دادن مراکز پزشکی از سال ۲۰۱۱ توسط طرفین درگیر، نشانگر آن است که این کار به یک خط مشی سیستماتیک تبدیل شده تا قربانیان بیشتری گرفته و رنج و درد مردم و مخالفان مسلح را که زخمی هستند را بیشتر کنند.

۱) -مرگ پرسنل پزشکی سوری در سال ۲۰۱۵
شبکه سوری برای حقوق بشر مرگ ۱۱۲ پرسنل پزشکی در سال ۲۰۱۵ را در سوریه مستند کرده که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:
الف) نیروهای دولتی (ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و شیعه خارجی) ۸۲ پرسنل پزشکی را به این شرح کشته اند:
– ۱۱ دکتر که ۴ نفر از آنان زیر شکنجه کشته شدند
– ۲۰ پرستار شامل ۶ پرستار زن. از کل این تعداد یکی زیر شکنجه جان داده
– ۴ دکتر داروخانه
– ۸ مرد و ۳ زن داوطلب از هلال احمر، شامل دو نفر که زیر شکنجه جان دادند
– ۳۹ کادر پزشکی
ب) نیروهای روسیه- دو پرسنل پزشکی را به این شرح کشته اند:
– یک دکتر داروخانه
– یک کادر پزشکی
پ) گروههای تندرو اسلامگرا:
• داعش ۱۰ کادر پزشکی را به شرح زیر کشته است:
– ۷ دکتر شامل دو زن
– دو پرستار شامل یک زن
– یک داوطلب هلال احمر
ت) گروههای مخالف مسلح – ۱۱ کادر پزشکی را به شرح زیر کشته اند:
– ۵ دکتر شامل ۳ زن
– یک پرستار
– یک دکتر داروخانه
– دو داوطلب هلال احمر
– دو کادر پزشکی
ج) نیروهای خودگردان کورد: یک پرستار را کشته اند
چ) گروههای ناشناس ۶ کادر پزشکی را به شرح زیر کشته اند:
– ۳ دکتر شامل یک زن
– ۲ داوطلب هلتل احمر
– یک کادر پزشکی
۲) مرگ پرسنل پزشکی سوری در ماه دسامبر ۲۰۱۵
شبکه سوری برای حقوق بشر مرگ ۱۰ پرسنل پزشکی در ماه دسامبر ۲۰۱۵ را به شرح زیر مستند کرده است:
الف) نیروهای دولتی (ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و شیعه خارجی) ۵ پرسنل پزشکی را به این شرح کشته اند:
– یک دکتر داروخانه
-۴ کادر پزشکی
ب) نیروهای روسیه یک دکتر داروخانه را کشته اند
پ) داعش دو دکتر را کشته است
ت) گروههای مخالف مسلح دو کادر پزشکی را به این شرح کشته اند:
– یک داوطلب هلتال احمر سوری
– یک کادر پزشکی

Available In