مرگ 1592 شخص زير شكنجه در سال 2015

34 تن از آن ها در دسامبر كشته شدند

مرگ 1592 شخص

1- آمار قربانيان شكنجه طى سال 2015:
شبكه سورى براى حقوق بشر دست كم 1592 مورد مرگ زير شكنجه در بازداشت گاه هاى رسمى و غير رسمى و زندان هاى رژيم در سال 2015 به ثبت رسانيده است.
جزئيات قربانيان:
A- نيروهاى دولتى (ارتش، نيروهاى امنيتى، شبه نظاميان محلى و خارجى) 1546 فرد را به قتل رسانيدند:
* 1419 غيرنظامى، از جمله 7 كودك و 4 زن
* 127 عضو گروه هاى مسلح مخالف
* در ميان تمامى قربانيان تحت شكنجه، 659 از آن ها از تصاويرى كه قيصر (سزار) منتشر كرده بود شناسايى شدند
B- گروه هاى تندرو اسلام گرا:
i- داعش 10 شخص را زير شكنجه به قتل رسانيد
ii- جبهه النصره 19 تن را تحت شكنجه به قتل رسانيد
C- مخالفان مسلح 9 تن را تحت شكنجه به قتل رسانيدند
D- نيروهاى خود گردان كرد 4 تن را زير شكنجه به قتل رسانيدند
E- گروه هاى ناشناس 4 تن را زير شكنجه به قتل رسانيدند

مناطق اطراف دمشق بالاترين تعداد قربانيان تحت شكنجه را داشت. 524 تن در مناطق اطراف دمشق زير شكنجه كشته شدند. در استان درعا 435 تن زير شكنجه كشته شدند؛ در استان حما 183 تن؛ در استان حمص 104 تن؛ در استان دير الزور 90 تن؛ در استان ادلب 85 تن؛ در استان دمشق 64 تن؛ در استان حلب 39 تن؛ در استان لاذقيه 21 تن؛ در استان رقه 18 تن؛ در حسكه 12 تن؛ در القنيطره 9 تن؛ در طرطوس 5 تن؛ در سويداء 3 تن.
مهم ترين موارد مرگ زير شكنجه در سال 2015:
23 دانشجو، 11 معلم، 9 فعال رسانه اى، 6 پزشك، 5 مهندس، 4 وكيل، 2 داوطلب در هلال احمر سوريه، 2 ورزشكار، 1 پرستار، 1 داروساز، 1 پيراپزشك، 1 هنرمند، 7 كودك، 4 زن، 6 سالمند و 16 مورد اعضاى خانواده مرتبط.

قربانيان شكنجه در دسامبر 2015:
شبكه سورى براى حقوق بشر دست كم 34 مورد مرگ زير شكنجه در بازداشت گاه هاى رسمى و غير رسمى و زندان هاى رژيم در دسامبر 2015 به ثبت رسانيده است.
جزئيات قربانيان:
A- نيروهاى دولتى (ارتش، نيروهاى امنيتى، شبه نظاميان محلى و خارجى) 33 تن را زير شكنجه به قتل رساندند
B- گروه هاى ناشناس يك شخص را تحت شكنجه به قتل رساندند
مناطق اطراف دمشق و استان درعا بيشترين تعداد قربانيان تحت شكنجه را با 8 قربانى دارا هستند. در استان حما 4 تن تحت شكنجه كشته شدند؛ در ادلب 3 تن؛ در دمشق 2 تن؛ در دير الزور 2 تن؛ در حمص 2 تن؛ در حلب 2 تن؛ در لاذقيه 1 تن؛ در حسكه 1 تن؛ در قنيطره 1 تن.

Available In