در ماه نوامبر جارى 7 فعال رسانه اى كشته ,2 دستگير و 20 نفر ديگر زخمي شدند .

مرگ ۶۷ نفر زیر شکنجه در نوامبر ۲۰۱۵ در سوریه


اشكارترين تعدى هاى اعمال شده ضده پرسنل رسانه اى در ماه نوامبر 2015 به شرح زير است :

الف) قتل هاى فراقضايى :
شبكه حقوق بشر سوريه به شرح دقيق عاملان مرگ اين 7 پرسنل رسانه اى برداخته است.
• 4 نفر از پرسنل رسانه اى بواسطه نيروهاى حكومتي (ارتش,نيروهاي امنيتى,شبه نظاميان محلى و شبه نظاميان شيعه خارجى).
• 1 فعال رسانه اى بواسطه نيروهاي روسى.
• 2 فعال رسانه اى ديگر بواسطه گروه هاى مسلح مخالف.
ب) دستگيرى و ربوده شدن:
شبكه حقوق بشر سوريه ,جزئيات دستگيرى دو فعال رسانه اى و ازادى يك فعال ديكر را به شكل زير به ثبت در اورده .
• 2 فعال رسانه اى بواسطه PYD نيروهاى حزب اتحاد دمكراتيك كردستان دستگير شدند.
• 1 يك گروهك ناشناس يك فعال رسانه اى را رها كرد.
پ) مجروحين :
ثبت دقيق 20فعال رسانه اى مجروح به شرح ذيل است .
• 14 فعال بواسطه نيروهاى حكومتى.
• 1 فعال بواسطه نيروهاى روسى.
• 4 فعال بواسطه گروه هاى مخالف مسلح
• 1 فعال بواسطه گروهك هاى ناشناس
ت) تجاوز به مال:
ما جزئيات 3 تجاوز به مال فعالان رسانه اى را در ذيل به ثبت در اورده ايم .
– نيروهاى حكومتى ,مرتكب 2تجاوز به مال .
– نيروهاى حزب اتحاد موكراتيك كردستان مرتكب1 تجاوز به مال شدند .

Available In