کشته شدن ۱۰ پرسنل پزشکی در سوریه در نوامبر ۲۰۱۵ در این میان ۸ نفر از آنها توسط نیروهای دولتی کشته شده اند

کشته شدن ۱۰ پرسنل پزشکی در سوریه در نوامبر ۲۰۱۵

بمباران و هدف قرار دادن مراکز پزشکی از سال ۲۰۱۱ توسط طرفین درگیر، نشانگر آن است که این کار به یک خط مشی سیستماتیک تبدیل شده تا قربانیان بیشتری گرفته و رنج و درد مردم و مخالفان مسلح را که زخمی هستند را بیشتر کنند.
شبکه سوری برای حقوق بشر در ماه نوامبر تعداد مرگ ۱۰ پرسنل پزشکی را مستند کرده است که شاخص های آن به شرح زیر می باشد:
الف- نیروهای دولتی (ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان محلی و شیعه خارجی) تعداد ۸ پرسنل پزشکی را به این شرح کشته اند:
1- سه پزشک کشته شده‌اند که یکی از آنها زیر شکنجه جان داده است
۲ – پنج کادر پزشکی
ب- گروههای اسلامگرای تندرو:
– داعش: یک پرستار را کشته است
پ- گروههای مخالف مسلح یک پزشک خانم را کشته اند