حدود ۹۲ مکان حیاتی در اکتبر ۲۰۱۵ در سوریه هدف قرار گرفته اند در این میان، تعداد ۱۶ حمله توسط نیروهای روسی انجام گرفته

حدود ۹۲ مکان حیاتی در اکتبر ۲۰۱۵ در سوریه هدف قرار گرفته اند در این میان، تعداد ۱۶ حمله توسط نیروهای روسی انجام گرفته

در اکتبر ۲۰۱۵، شبکه سوری برای حقوق بشر ۹۲ محل حیاتی مورد هدف قرار گرفته را ثبت کرده است که جزئیات آن بر اساس طرفین اصلی درگیر در سوریه به شرح زیر است:

الف- نیروهای دولتی (ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و خارجی) ۶۴ محل را هدف قرار داده اند.
ب- نیروهای روس: ۱۶ محل را هدف قرار داده اند
پ- گروههای اسلامگرای تندرو:
– داعش: ۴ محل را هدف قرار داده
ت- گروههای مخالف مسلح ۴ محل را هدف قرار داده اند
ث- گروههای نامشخص ۴ محل را مورد هدف قرار داده اند

مهم ترین اماکن مورد هدف قرار گرفته در اکتبر ۲۰۱۵ عبارتند از:
– ۲۶ مکان پزشکی، ۱۹ مکان مقدس، ۱۹ مکان زیرساخت، ۱۲ مکان آموزشی، ۹ مکان ارتباطات، ۳ مکان فرهنگی، ۲ کمپ آوارگان، یک مکان کمک بین المللی و یک مکان دیپلماتیک

شبکه سوری برای حقوق بشر خاطر نشان می کند، در طول تحقیقات، هیچ گونه نشانی از تحرکات نظامی قبل و یا هنگام حمله در این اماکن وجود نداشته است. رژیم سوریه و دیگر مرتکبان جنایات بایستی در مقابل سازمان ملل و شورای امنیت، جوابگوی جنایات خود باشند.

Available In