برخلاف گزارش سفیر روسیه، بمب های بشکه ای رژیم بشار اسد، یک روز هم متوقف نشده است تعداد ۱۴۳۸ بمب بشکه ای، ۶۹ نفر از جمله ۹ کودک و ۸ زن را کشته اند

برخلاف گزارش سفیر روسیه، بمب های بشکه ای رژیم بشار اسد، یک روز هم متوقف نشده است
در این گزارش، ما، استفاده‌ی رژیم سوریه از بمب های بشکه ای و نتایج آن بر اساس شمار قربانیان و محل های مورد هدف قرار گرفته را مستند کرده ایم. ما مطمئنیم این آمار، حداقلِ محض است که توانسته ایم بر اساس چالش های امنیتی و لجستیک بر آن دست یابیم. بعلاوه، به خاطر اینکه رژیم سوریه تنها نیروی نظامی رسمی در این کشور است، بمبارانِ بمب های بشکه ای را همچون کشتار و دستگیری و شکنجه، انکار می کند.
الف- بمب های بشکه ای استفاده شده در اکتبر ۲۰۱۵:
با مستند سازی روزانه، تیم شبکه سوری برای حقوق بشر، استفاده حدود ۱۴۳۸ بمب بشکه ای در اکتبر ۲۰۱۵ را مستند کرده است که شرح آن بر اساس استان ها به این صورت است:
-حومه دمشق: ۹۴۷
-درعا: ۱۹۶
– حماه: ۶۲
– القنیطریه: ۶۱
– ادلب:۵۴
-حلب: ۴۹
-حمص: ۳۹
– دمشق: ۲۶
-لاذقیه: ۴
بر اساس گزارش تیم مستند سازی ِشبکه سوری برای برای حقوق بشر، استفاده از بمب های بشکه ای به عنوان یک سلاح تصادفی، ۶۹ نفر شامل ۹ کودک و ۸ زن را کشته است.
طبقه بندی شاخص مرگ قربانیان ِبمب های بشکه ای بر اساس استان های سوریه:
-درعا: ۳۰ نفر شامل ۶ کودک و ۵ زن
– حومه دمشق: ۱۲ نفر شامل یک کودک و دو زن
– ادلب: ۱۲ نفر شامل یک کودک
– حلب: ۵ نفر
– حمص: ۴ نفر از جمله یک کودک
– حماه: ۳ نفر شامل یک زن
-دمشق: ۳ نفر
ب- هدف گرفتن مکان های حیاتی:
از آنجایی که تعداد مکان های مورد تخریب توسط بمب های بشکه ای زیاد هستند، نتوانستیم همه آنها را مستند کنیم و تنها تعداد مکان های حیاتی هدف قرار گرفته توسط نیروی هوایی دولت مانند بازار، مدذسه، بیمارستان و اماکن مقدس را ثبت کرده ایم.
در ماه اکتبر ۲۰۱۵، حدود سه مکان حیاتی با بمب های بشکه ای هدف قرار گرقتند:
الف- اماکن مقدس:
– مساجد: ۲ عدد
ب- اماکن آموزشی:
– مدرسه: یک عدد

Available In