حدود ۴۰ کشتار جمعی در ماه اکتبر در سوریه رخداده است در این میان، تعداد ۱۰ کشتار جمعی را نیروهای روس مرتکب شده اند

مرگ ۱۰۴ نفر زیر شکنجه در اکتبر ۲۰۱۵

شبکه سوری برای حقوق بشر، حدود ۴۰ کشتار جمعی را در ماه اکتبر بدین شرح مستند کرده است:
الف- نیروهای دولتی (ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و خارجی) ۲۹ کشتار جمعی را مرتکب شده اند
ب- نیروهای روس مرتکب ۱۰ کشتار جمعی شده اند
پ- گروههای نامعلوم مرتکب یک کشتار جمعی شده اند
تعریف کشتار جمعی توسط شبکه سوری برای حقوق بشر به این شرح است: «کشتن دستکم پنج غیرنظامی غیر مسلح»
الف- نیروهای دولتی مرتکب ۲۹ کشتار جمعی در ماه اکتبر ۲۰۱۵ شده اند که بدین شرح می باشد:
-۲۴ کشتار جمعی در مناطق تحت کنترل گروه های مخالفان مسلح
-۵ کشتار جمعی در مناطق تحت کنترل نیروهای داعش
پراکندگی کشتارهای جمعی در استان های سوریه:
حلب: ۱۳ کشتار، حومه دمشق: ۱۱، حمص: ۸ کشتار، ادلب: ۵، حماه: ۲ و دیرالزور یک کشتار جمعی.
بنا بر گزارش تیم اسنادِ شبکه سوری برای حقوق بشر، این کشتارهای جمعی مرگ ۵۱۳ نفر را در بر گرفته که شامل ۱۵۹ کودک و ۶۲ زن می باشد. ۴۳٪ از قربانیان مورد هدف قرار گرفته، زنان و کودکان بودند که قویاً نشانگر عمدی بودن آن هاست.
شاخص مرگ قربانیان بر اساس مرتکب شوندگان:
– نیروهای دولتی ۳۷۲ نفر شامل ۹۷ کودک و ۴۳ زن را کشته اند.
-نیروهای روس ۱۲۶ نفر را شامل ۵۸ کودک و ۱۹ زن کشته اند.
– گروههای نامشخص ۱۵ نفر شامل ۴ کودک را کشته اند.

Available In