مرگ ۱۱ پرسنل پزشکی در اکتبر ۲۰۱۵

۹ نفر در بین کشته شدگان توسط نیروهای دولتی، یک نفر توسط نیروهای روس و یک نفر توسط داعش.

۱۱ پرسنل پزشکی

بمباران و هدف قرار دادن مداوم مراکز درمانی و تیم های پزشکی از سال ۲۰۱۱ توسط طرفین مختلف درگیر نشانگر خط مشی سیستماتیک است که تنها هدف آن کشتن بیشتر قربانیان و عمیق تر کردن رنج شورشیان و مردم زخمی است.
شبکه سوری برای حقوق بشر، مرگ ۱۱ پرسنل نظامی را در اکتبر ۲۰۱۵ به این شرح مستند کرده است:
الف- نیروهای دولتی ( ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان محلی و شبه نظامیان شیعه خارجی) ۹ پرسنل پزشکی را به این شرح کشته اند:
۱ – یک دکتر زیر شکنجه جان سپردن
۲- یک دکتر داروخانه
۳- دو پرستار که یکی از آنها زن بوده است
۴- یک داوطلب هلال احمر سوریه
۵- چهار نفر کادر پزشکی
ب- نیروهای روسی یک پرسنل پزشکی را کشته اند
پ – گروههای اسلامگرای تندرو:
• داعش: یک دکتر را کشته است

Available In