مرگ ۱۰۴ نفر زیر شکنجه در اکتبر ۲۰۱۵

۹۹ نفر در بین کسانی که توسط نیروهای دولتی کشته شده اند

مرگ ۱۰۴ نفر زیر

شبکه سوری برای حقوق بشر مرگ حدود ۱۰۴ نفر را زیر شکنجه در مراکز رسمی و غیر رسمی بازداشت دولتی و زندان ها در اکتبر ۲۰۱۵ ثبت کرده است که شرح آن بدین گونه است:
الف – نیروهای دولتی ( ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و خارجی) ۹۹ نفر را زیر شکنجه کشته اند.
ب – نیروهای اسلامگرای تندرو:
– داعش: دو نفر را زیر شکنجه کشته اند
د – گروههای مخالف مسلح سه نفر را زیر شکنجه کشته اند.

موارد شکنجه تا مرگ، پیوسته از سال ۲۰۱۱ مستند شده اند و به وضوح بیانگر آن است که به عنوان اهرمی رو به گسترش و سیستماتیک علیه بازداشت شدگان استفاده می شود.
استان درعا بیشترین تعداد شکنجه تا مرگ را با ۲۹ قربانی به خود اختصاص داده است و باقی استان ها به شرح زیر می باشد:
۲۰ نفر در حومه دمشق، ۱۴ نفر در حماه، ۱۲ نفر در دیرالزور، ۱۱ نفر در حمص، ۶ نفر ادلب، ۴ نفر طرطوس، ۳ نفر لاذقیه، ۲ نفر دمشق و دو نفر در الرقه.
*بیشترین موارد شکنجه تا مرگ در اکتبر ۲۰۱۵ از این قرار است:
۳ دانشجو، یک دکتر، یک وکیل، یک ورزشکار و سه شهروند

Available In