مرگ ۱۴۹۷ نفر در سوریه در سپتامبر ۲۰۱۵

مرگ ۱۴۹۷ نفر در سوریه در سپتامبر ۲۰۱۵


شبکه سوری حقوق بشر، مرگ ۱۴۹۷ نفر در سپتامبر سال جاری در سوریه توسط طرف های اصلی جنگ مطابق ذیل مستند کرده است:

الف – نیروهای دولتی ۱۰۷۱ نفر را کشته اند، شامل: ۲۰۴ کودک، ۱۸۹ زن، ۴۴ نفر زیر شکنجه و ۴۴ جنگجو
ب- نیروهای کُرد پ ی د تعداد ۷ غیر نظامی را کشته اند، شامل دو کودک و یک نفر زیر شکنجه
د – نیروهای اسلامگرایِ تند رو:
شبکه سوری حقوق بشر، تعداد ۱۷۸ کشته توسط این گروهها را مستند کرده است:
• داعش تعداد ۱۷۰ نفر را کشته است، شامل ۱۱۶ غیرنظامی ( ۹ کودک و ۱۰ زن) و ۵۴ جنگجو

• جبهه النصره تعداد ۸ نفر را کشته است، شامل ۴ غیرنظامی ( دو کودک و یک زن) و ۴ جنگجو
ت – گروههای مخالف مسلح ۱۳۶ نفر را کشته اند شامل: ۱۳۱ غیرنظامی ( ۴۵ کودک و ۱۴ زن)، یک نفر زیر شکنجه و همچنین ۵ جنگجو
ث – نیروهای بین المللی ائتلاف ۴ غیر نظامی شامل یک کودک و دو زن را کشته اند
ج – گروههای نامشخص: تعداد ۱۰۱ نفر توسط گروههایی کشته شده اند که تا این لحظه تهیه گزارش هویت آنها مشخص نشده است. این کشته ها شامل ۸۶ غیرنظامی ( ۷ کودک و ۱۱ زن) و ۱۵ جنگجو می باشند.
این گزارش به دلیل عدم دسترسی به منابع موثق بسیاری از قربانیان نیروهای دولتی شامل ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان سوری و یا خارجی و همچنین داعش را مستند نکرده است.

Available In