مرگ ۱۴۸۱ نفر در نوامبر ۲۰۱۵ در سوریه در این بین، ۲۶۶ نفر توسط نیروهای روسی کشته شدند

مرگ ۱۴۸۱ نفر در نوامبر ۲۰۱۵ در سوریه

شبکه سوری برای حقوق بشر، مرگ ۱۴۸۱ نفر را در نوامبر ۲۰۱۵ مستند کرده است که جزئیات آن بر اساس طرفین درگیر در ادامه می آید:
الف- نیروهای دولتی (ارتش، شبه نظامیان محلی و شبه نظامیان شیعه خارجی): ۹۶۳ نفر را به این شرح کشته اند: ۶۷۹ غیرنظامی شامل ۲۰۷ کودک و ۱۵۵ زن. همچنین در حدود ۶۲ نفر شامل یک کودک زیر شکنجه کشته شده اند. بعلاوه، نیروهای دولتی ۲۸۷ مرد مسلح را کشته اند.
ب- نیروهای روس: ما مرگ تعداد ۲۶۶ نفر را مستند کرده ایم که گفته شده در حملات هوایی روسیه به این شرح کشته شده اند: ۲۵۹ غیرنظامی شامل ۲۲ کودک، ۱۴ زن و ۷ مرد مسلح.
پ- نیروهای کورد پ‌ی‌د ۱۷ غیرنظامی شامل ۵ کودک، یک زن و یک نفر را زیر شکنجه کشته اند.
ت- گروههای اسلامگرای تندرو:
شبکه سوری برای حقوق بشر تعداد مرگ ۹۲ غیر نظامی توسط گروههای اسلامگرای تند رو را مستند کرده است:
• گروه داعش ۸۶ نفر را به این شرح کشته است: ۶۵ غیرنظامی (شامل ۱۱ کودک و ۵ زن) و ۲۱ مرد مسلح
•جبهه النصره: ۶ نفر را کشته است: سه غیرنظامی ( شامل یک کودک و یک زن) و ۳ مرد مسلح که یکی زیر شکنجه جان داده است.
ج- گروههای مخالف مسلح: ۸۷ نفر را به این شرح کشته اند: ۸۱ غیرنظامی شامل ۱۳ کودک، ۲ زن و دو نفر زیر شکنجه. همچنین ۶ مرد مسلح در درگیری های گروههای اپوزیسیون کشته شده اند.
د- نیروهای ائتلاف بین المللی: ۱۳ غیرنظامی شامل ۲ کودک و ۳ زن را کشته اند.
ه- گروههای نامشخص: شبکه سوری برای حقوق بشر مرگ ۴۳ نفر را ثبت کرده که تا لحظه تهیه این گزارش نام گروه مرتکب شونده نامشخص مانده است، شامل: ۳۲ غیرنظامی از جمله ۱۲ کودک، ۶ زن، یک نفر زیر شکنجه و ۱۱ مرد مسلح.
لازم به ذکر است که این گزارش به دلیل فقدان منابع موثق موفق به ثبت تمامی قربانیانِ نیروهای دولتی ( نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و خارجی) و همچنین داعش نبوده است.